מלאי שבועי

14.03.21 - 18.03.21

 :להזמנות 

טלפון: 09-8986918

אמיתי : 052-2788183 | רון : 050-9333118

דוא"ל: hadascaspi@gmail.com


 

משתלת הדס כפר מונאש   טלפון: 09-8986918 | פקס: 09-8988843 |   דוא"ל: hadascaspi@gmail.com