top of page

צמחים רב שנתיים

צמח רב שנתי עשבוני הוא מונח כולל לקבוצה גדולה של צמחים הפורחים בפריחה המופיעה מידי שנה , ישנם כאלה שיפרחו תקופה קצרה (שבועות) וישנם כאלה שיאריכו יותר (חודשים) .

 

כשתנאי הגידול בגינה משתנים באופן קיצוני בין העונות ניתן להתייחס אליהם כאל עונתיים , לשתול אותם בתחילת העונה וליהנות מפריחתם למשך תקופה ארוכה.

 

הגינה הרב שנתית היא גינה דינמית המצריכה תחלופה והשלמה.

השתילים הרב שנתיים יכולים להישתל למשך תקופה של שנתיים עד שלוש שנים. בשנת השתילה הראשונה שלהם הם נראים במיטבם .

על מנת להאריך את משך החיים שלהם ואת המראה הכללי נדרשות פעולות עדינות של גיזום הצמח וסילוק הפרחים היבשים.

 

שתילים עשבוניים רב שנתיים זמינים בכוס"7 ובעציצי ''12 .

 

רוב הצמחים הרב שנתיים העשבוניים הינם צמחים מתפשטים כך שצריך מראש לשתול אותם במרחקים מתאימים שיאפשרו להם להתפשט או לחלופין לשתול אותם בתוך מיכלים ואדניות שיגביל את התפשטותם .

גרמית בעציץ  18.jpg
bottom of page