לוע הארי בינוני

Show More
Show More

50 ס"מ

30 ס"מ

ברונזה

רוז

קרימסון

לבן

צהוב

תערבת

קרמין

משתלת הדס כפר מונאש   טלפון: 09-8986918 | פקס: 09-8988843 |   דוא"ל: hadascaspi@gmail.com