דיגיטליס
 אצבעונית ארגמנית
Show More
Show More

60-120 ס"מ

35 ס"מ

משתלת הדס כפר מונאש   טלפון: 09-8986918 | פקס: 09-8988843 |   דוא"ל: hadascaspi@gmail.com