עכשיו בהדס 

מפלית מיקס

מפלית מיקס

טגטס צרפתי - תערובת

טגטס צרפתי - תערובת

ציניה

ציניה

מקרדוניה

מקרדוניה

אורגנו נוי

אורגנו נוי

סטיפה - מלעניאל

סטיפה - מלעניאל

משתלת הדס כפר מונאש   טלפון: 09-8986918 | פקס: 09-8988843 |   דוא"ל: hadascaspi@gmail.com