top of page

המלצות לעונה - אביב 2013

המלצות
אביב 2012

לחץ כאן

המלצות
אביב 2012

לחץ כאן

המלצות
אביב 2012

לחץ כאן

המלצות
אביב 2012

לחץ כאן

המלצות
אביב 2012

לחץ כאן

Mazus - מאיזוס

מתאים לכיסוי קרקע , ה- mazus  זוחל ומתפשט על ידי השרשת הגבעולים .
עליו צרים וירוקים היוצרים שטיח צפוף, אטרקטיבי שנשאר ירוק לאורך כל השנה , אשר ניתן לדרוך עליו .
פרחיו זעירים, סגולים עם סימנים צהובים ולבנים מופיעים בקבוצות קטנות בסוף האביב לתחילת הקיץ.

bottom of page